Rapor Ana Sayfası

Hayata Geçmeyen Bir İnovasyon Olamaz
İnovasyonu eğer insan-para-teknoloji üçgeninde ele alırsak, gerçek bir inovasyonu tek başına yeni bir teknolojik ürün olarak düşünemeyiz. Bu teknolojik ürün aynı zamanda insanların hayatındaki bir ihtiyacı çözebilmiş yani hayata geçmiş olması gerekmektedir.


Uzman Yorumu

Sektör veya teknolojiden bağımsız olarak, her türlü inovasyon insan yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Bu süreçte harcanan tüm emek, zaman ve paranın tek amacı, müşteri veya kullanıcı konumundaki insanlara daha katma değerli ürün ve hizmetler sunabilmektir.

Ancak, günün sonunda hayata geçmeyen ve haliyle de insana ulaşamayan hiçbir yenilik ya da inovasyon, herhangi bir kişi adına fayda ve katma değer yaratmayacaktır. Bu yüzden, hayata geçmeyen inovasyon, inovasyon değildir.


- Başar Kaya . Sabancı SuCool


Sen de ekosisteme katkı ver


Bir Topluluğun Amacı Net ve Belli Olmalıdır